Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Gdynia 04.10.2017r. - pożar gazu wydobywającego się z butli acetylenowych

O godz. 04:50 Dyżurny Operacyjny SKKM PSP w Gdyni przyjął zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej przy ulicy Handlowej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca akcji stwierdził, że nie pali się hala, a wewnątrz hali produkcyjnej pali się gaz wydobywający się z wiązki składającej się z 12 butli acetylenowych. W niedużej odległości znajdowała się druga wiązka z 12 butlami z acetylenem. Wewnątrz hali nie było żadnych osób.
Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożenia oraz odłączeniu energii elektrycznej w hali. W pierwszym momencie podano dwa rozproszone prądy wody, wykorzystując przy tym dostępne zasłony sztuczne, a następnie ustawiono kolejne dwa bezobsługowe stanowiska gaśnicze, z których podawano rozproszone prądy wody w celu schładzania butli. Stwierdzono, że spalaniu ulega gaz wydobywający się z 6 butli, w których w wyniku działania płomienia doszło do uszkodzenia zaworów. Następnie w osłonie strumieni wody zakręcono zawory w 6 butlach tej wiązki oraz wszystkie zawory w sąsiedniej, nie palącej się wiązce butli. Wspólnie z przybyłym na miejsce zdarzenia dyrektorem zakładu zamknięto wewnętrzną instalację propan - butan oraz instalację tlenową znajdującą się w hali produkcyjnej. Po ponad godzinnym schładzaniu podjęto decyzję o ewakuacji na zewnątrz hali drugiej wiązki butli acetylenowych. Dalsze działania polegały na kontrolowanym wypalaniu gazu z 6 butli wraz z ciągłą kontrolą temperatury całej wiązki. Miernikiem wielogazowym kontrolowano wnętrze hali - w żadnym momencie działań gaśniczych, nie wystąpiło zagrożenie wybuchem. Po wypaleniu acetylenu kontynuowano chłodzenie przez kolejną godzinę. Następnie przemieszczono wiązkę do przygotowanego wcześniej doraźnego zbiornika wodnego usytuowanego na zewnątrz hali w celu kontynuacji 24- godzinnego procesu chłodzenia butli. Po umieszczeniu wiązki w zbiorniku wodnym sprawdzono przy użyciu miernika wielogazowego czy nad wiązką nie tworzy się mieszanina wybuchowa. Zagrożenia nie stwierdzono. Zastępy wróciły do koszar.
Łącznie w działaniach brało udział 12 zastępy PSP – 34 strażaków.

Opracował: kpt. Paweł Gil