Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Ćwiczenia na terenie poligonu pożarowego KUR - 02.03.2015r.

W dniu 2 marca 2016 strażacy z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych nr 2 i 3 mieli okazję doskonalić umiejętności związanych z gaszeniem pożarów wewnętrznych na jednostkach pływających. Ćwiczenie na terenie poligonu pożarowego KUR zorganizowano dzięki współpracy Komendy Miejskiej PSP w Gdyni z Komendą Portu Wojennego w Gdyni.

W pełni zabezpieczeni ratownicy, w rozwinięciu z nawodnionymi liniami gaśniczymi musieli sprostać „labiryntowi” pomieszczeń pod pokładem jednostki pływającej. Pełne zadymienie, ciemność, palące się materiały nagrzewające konstrukcję obiektu dawały zbliżone do rzeczywistych warunki pożaru. Konieczność odnalezienia i ewakuacji poszkodowanego (manekina) w tak przygotowanej pozoracji przyczyniła się poszerzenia wiedzy, kształtowania umiejętności oraz zdobycia doświadczenia ratownikom.
Wspólne ćwiczenie jednostek WOP oraz PSP były sposobnością do wymiany doświadczeń oraz integracji ratowników.