Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Ćwiczenia na Stadionie Miejskim w Gdyni - 23-25.05.2017r.

W dniach 23, 24 i 25 maja 2017r. zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni na terenie Stadionu Miejskiego w Gdyni, gdzie w dniach od 17 do 23 czerwca 2017 roku rozgrywane będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej U-21, odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze.

W dniu 23 maja ćwiczyły zastępy z JRG Nr 1 – GBA, GCBA, SLRR oraz zastępy z JRG Nr 4 – GCBA, SCH 40. Założenie do ćwiczeń w tym dniu przewidywało pożar w pomieszczeniu gastronomicznym znajdującym się przy wejściu na jeden z sektorów kibiców. Zadaniem strażaków było dotarcie do miejsca pożaru, ugaszenie pożaru, dokładne sprawdzenie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
W dniu 24 maja ćwiczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z JRG Nr 1 – SCRChem., SLRChem., GBA, SLRR. W tym dniu na trybunach w jednym z sektorów została rozsypana niezidentyfikowana biały proszek. Działania strażaków polegały na dotarciu do miejsca rozsypania proszku, sprawdzeniu radioaktywności oraz pobraniu próbek do dalszych badań. Pobrane próbki poddano testom między innymi na zagrożenie biologiczne, wybuchowość, palność, rozpuszczalność w wodzie. Potem zbadano ph substancji a następnie przy użyciu spektrometru przenośnego Bruker Mobile-IR oraz spektrometru StreetLab Mobile poddano próbom identyfikacji. Nie stwierdzono zagrożenia, proszek został zebrany z trybun a miejsce jego rozsypania zostało zneutralizowane. Ratownicy oraz użyty sprzęt zostali poddani dekontaminacji.  
 W dniu 25 maja w ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG Nr 1 – GBA, GCBA, SLRR oraz zastęp GBA z OSP Wiczlino. W tym dniu założenie do ćwiczeń przewidywało pożar w pomieszczeniu technicznym obsługi stadionu. Zadaniem strażaków było dotarcie do miejsca pożaru, ugaszenie pożaru, dokładne sprawdzenie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Po zakończonym ćwiczeniu dokonano sprawdzenia hydrantów zewnętrznych znajdujących się wokół stadionu.
Każdego dnia po zakończeniu ćwiczenia bojowego strażacy zapoznali się z całym obiektem Stadionu Miejskiego.
Opracował: mł. bryg. Tomasz Zwoliński