Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GDYNIA” - Gnieżdżewo 22.06.2017r.

W dniu 22 czerwca 2017 r. dzięki zaproszeniu Komendy Powiatowej PSP w Pucku ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GDYNIA”, pełniący tego dnia służbę, uczestniczyli w ćwiczeniach na turbinach wiatrowych znajdujących się na terenie farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Gnieżdżewo.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zostali zapoznani przez pracowników obsługujących turbiny z zasadami przebywania na terenie farmy wiatrowej, zasadami BHP, funkcjonowaniem oraz działaniem turbin wiatrowych. Dodatkowo przedstawiono techniki i sprzęt alpinistyczny wykorzystywane przez personel w przypadku sytuacji awaryjnych, gdyby nastąpiła konieczność szybkiej ewakuacji.
  Po krótkim wprowadzeniu ratownicy udali się po drabince wewnętrznej znajdującej się w wieży turbiny do gondoli znajdującej się ponad 80 metrów nad ziemią. Następnie scenariusz ćwiczeń przewidywał ewakuację osób z gondoli na ziemię z wykorzystaniem różnych technik alpinistycznych. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, ratownicy uczestniczący w ćwiczeniach nie kryli zadowolenia z kolejnej możliwości udziału w zajęciach doskonalących na tego typu obiektach - w październiku 2015 r. podobne ćwiczenia miały miejsce w powiecie malborskim, na nieco wyższych, bo ponad 100 metrowych konstrukcjach.
Opracował: kpt. Mateusz Szultka
Zdjęcia: kpt. Mateusz Szultka