Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

ĆWICZENIA RATOWNICZE NA TERENIE ELEKTROCIEPŁOWNI

3 kwietnia 2019 roku na terenie firmy PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże odbyły się ćwiczenia ratownicze.

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu miasta Gdyni – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 Gdynia Chylonia.  Celem ćwiczeń było ugaszenie pożaru hałdy węgla na terenie elektrociepłowni.

Po zakończeniu ćwiczeń kadra kierownicza Komendy Miejskiej PSP w Gdyni w obecności pracowników PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże omówiła organizację oraz przebieg ćwiczeń.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: st. ogn. Jakub Friedenberger