Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

ĆWICZENIA RATOWNICZE NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PKM

31 maja 2019 roku na zajezdni autobusowej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni odbyły się ćwiczenia ratownicze.

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu miasta Gdyni – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Gdynia Śródmieście, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Gdynia Chylonia, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 Gdynia Oksywie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 Gdynia Wielki Kack oraz Ochotnicza Straż Pożarna Gdynia Wiczlino.

Celem szkolenia było zapoznanie się z systemami napełniania zbiorników CNG, mogacymi wystąpić zagrożeniami, zabezpieczeniami stosowanymi na stacjach CNG, w pojazdach napędzanych sprężonym gazem ziemnym oraz technikami gaszenia tego typu środków lokomocji.

Po zakończonym ćwiczeniu w ramach akcji organizaowanej pod patronatem misnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” funkcjonariusze JRG Nr 4 Gdynia Wielki Kack przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz szkolenie praktyczne używania gaśnic.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: st. kpt. Adam Ulam, mł. kpt. Jakub Friedenberger