Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

ĆWICZENIA RATOWNICZE W LASACH

25 – 27 czerwca 2019 roku w Leśnictwie Rogulewo odbyły się ćwiczenia ratownicze.

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu miasta Gdyni – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Gdynia Śródmieście, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Gdynia Chylonia, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 Gdynia Oksywie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 Gdynia Wielki Kack oraz Ochotnicza Straż Pożarna Gdynia Wiczlino.

Celem szkolenia była organizacja zaopatrzenia wodnego, tworzenie różnych form zasilania oraz zapoznanie się z możliowściami dojazdu i działań na terenach leśnych.

Po zakończeniu ćwiczeń kadra kierownicza Komendy Miejskiej PSP w Gdyni omówiła organizację oraz przebieg.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: mł. kpt. Jakub Friedenberger