Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

JRG NR 1 - ĆWICZENIA RATOWNICZE NA TERENIE GDYŃSKIEGO TERMINALA KONTENEROWEGO

2 – 4 lipca 2019 roku na terenie Gdyńskiego Terminala Kontenerowego odbyły się ćwiczenia ratownicze.

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu miasta Gdyni – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Gdynia Śródmieście. Zgodnie z założeniem, ćwiczenia zostały podzielone na następujące epizody:

  • epizod I – WYSOKOŚCIOWY: w wyniku wysokiej temperatury podczas pracy w suwnicy zasłabł operator;
  • epizod II – GAŚNICZY: w wyniku pozostawienia niedopałka papierosa doszło do pożaru w budynku socjalnym oraz ewakuacji pracowników z obiektu;
  • epizod III – CHEMICZNO-EKOLOGICZNY: na terenie Gdyńskiego Terminala Kontenerowego na placu składowym doszło do rozszczelnienia i wycieku substancji chemicznej z kontenera.

Po zakończeniu ćwiczeń kadra kierownicza Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Gdynia Śródmieście omówiła organizację oraz przebieg.

Opracowanie: bryg. Tomasz Zwoliński, mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: JRG Nr 1 Gdynia Śródmieście