Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

ĆWICZENIA RATOWNICZE NA TERENIE ZAKŁADU KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA

8 sierpnia 2019 roku na terenie zakładu Koole Tankstorage Gdynia odbyły się ćwiczenia ratownicze.

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu miasta Gdyni – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Gdynia Śródmieście, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Gdynia Chylonia, Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne Gdynia.

Celem szkolenia było zapoznanie się z systemami napełniania zbiorników, mogącymi wystąpić zagrożeniami podczas tankowania substancji niebezpiecznych, z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo podczas tankowania cystern, z systemami zabezpieczającymi instalacje i zbiorniki przed rozlaniem materiałów oraz sposobami i technikami neutralizacji wycieków.

Po zakończeniu ćwiczenia kadra kierownicza Komendy Miejskiej PSP w Gdyni oraz Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. omówiła organizację oraz przebieg.

Czytaj też: Strazacki.pl - Ćwiczenia ratownicze na terenie zakładu koole tankstorage

Czytaj też: Naszemiasto.pl - Ćwiczenia straży pożarnej w gdyńskim porcie

Materiał filmowy: TVP 3 Gdańsk - Panorama 08.08.2019 g. 18:30

Dokumentacja fotograficzna: Kfp.pl - Strażacy ćwiczyli w Porcie Gdynia  

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: mł. kpt. Jakub Friedenberger