Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych - 30.09.2017 r.

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

  • koszt kwalifikowany zadania (w PLN) 98 900 zł
  • kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 67 820 zł
  • kwota dofinansowania ze środków z Urzędu Miasta Gdyni (w PLN): 31 080 zł
  • Zadanie zostało dofinansowane w prawie 69 % ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

wydarzenia 2017 09 30 florekIII 250W wyniku realizacji zadania zostały zakupione:

- Łódź ratownicza typu RIB z silnikiem zaburtowym – 1 szt., ubrania do pracy w wodzie – 2 szt.

 Zakupiony sprzęt, pozwoli na lepsze przygotowanie służb interwencyjnych PSP do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

 Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Sprzęt ratowniczy został przekazany do jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Gdyni i przyjęty do ewidencji środków trwałych.

 

Ww. sprzęt został oznakowany nalepkami informacyjnymi o dofinansowaniu zakupu ze środków WFOŚiGW. 

 

W widocznym miejscu w budynku Komendy Miejskiej PSP w Gdyni została umieszczona tablica z informacją o dofinansowaniu.

 

W biuletynie informacyjnym oraz na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Gdyni umieszczone zostały informacje o udziale finansowym WFOŚiGW

 

Aktywny odnośnik do strony: https://wfos.gdansk.pl/