Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Nagroda Komendanta Głównego PSP dla st. asp. Tomasza Richerta

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę finansową dla st. asp. Tomasza Richerta – Przewodniczącego Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Wręczenia decyzji o przyznanej nagrodzie dokonał Komendant Miejski PSP w Gdyni kpt. Marcin Nowak.

Nagrodzonemu gratulujemy!
Opracował: kpt. Paweł Gil