Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Zimowa wersja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” - 01.2018r.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło kolejną edycję akcji „Bezpieczna Woda”.

Jest ona skierowana do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy komisariatów rzecznych policji, ratowników oraz rodziców.
W ramach Akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wersję elektroniczną  materiału informacyjnego stanowiącego zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.
Zamieszczone poniżej materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.
Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7582,Zimowa-wersja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-Bezpieczna-Woda.html

Pliki do pobrania: pdfBezpieczna_Zima_plakat_2017.pdf

                             pdfBezpieczna_Woda_2017_broszura.pdf