Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku – styczeń 2018r.

Informacje o naborze do służby w PSP – stażysta (docelowo: starszy specjalista) w Wydziale Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, w codziennym rozkładzie czasu służby.

Link do strony: www.straz.gda.pl/informacje/sluzba-w-psp/nabor