Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Narada Pionu Opaeracyjnego

W dniu 9 listopada 2018r w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni odbyła się   odprawa  pionu operacyjnego dot. funkcjonowania stanowisk kierowania PSP woj. pomorskiego.

Naradę, w której brali udział przedstawiciele wszystkich komend miejskich i powiatowych  odpowiedzialni za sprawy operacyjne, otworzył st.bryg. Piotr Socha Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. W jej trakcie zostały poruszone zagadnienia dotyczące sporządzania kart zdarzenia, uzasadniania odstępstw od procedur dysponowania sił i środków I-go rzutu oraz obszarów pomocy wzajemnej.  Szczególną uwagę zwrócono na jakość przyjmowania zgłoszeń i dysponowania SiS do zdarzeń.