Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM 1944

1 sierpnia punktualnie o godzinie 17:00 (godzina "W" – kryptonim rozpoczęcia Powstania Warszawskiego), funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlino wyjechali wozami bojowymi przed garaże, by włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi oddać hołd Powstańcom Warszawy.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Zaplanowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: JRG nr 1 Gdynia Śródmieście, JRG nr 2 Gdynia Chylonia, dh Wiesława Kolatowska