Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Wydarzenia

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA !

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

    Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
    Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
    W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
    Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
    Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i czujek tlenku węgla.
    Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
    Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

    bezwonny,
    bezbarwny,
    pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

    nieszczelności,
    braku konserwacji, w tym czyszczenia,
    wad konstrukcyjnych,
    niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

    cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
    co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

    Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
    Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
    Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
    Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
    W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

WIĘCEJ INFORAMCJI NA STRONIE  " WWW" KG PSP

Nagrody KG PSP w Komendzie Miejskiej PSP w Gdyni

W dniu 11 października 2018 r.  Komendant Miejski PSP w Gdyni  st.kpt. Marcin Nowak wręczył decyzje Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Nagrodę otrzymali  kpt. Sławomir Prena - Z-ca D-cy JRG 2 Gdynia Chylonia, st. asp. Tomasz Richert -  Z-ca D-cy JRG 3 Gdynia Oksywie oraz kpt.Daniel Kowalski - Z-ca D-cy JRG 4 Gdynia Wielki Kack.

Gdynia 04.10.2018r. – tragiczny poranek w Gdyni

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych na terenie Gdyni doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy w szeregi PSP

Informacja !!!!
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej informuje wszystkich chętnych do służby w naszych szeregach, że do końca bieżącego roku w KM PSP Gdynia zostanie przeprowadzony nabór. Nabór zostanie ukierunkowany przede wszystkim na uzupełnienie stanów w specjalistycznej grupie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, a w związku z tym preferowani będą kandydaci z wykształceniem  o specjalnościach: chemia, biologia, ekologia, fizyka lub pokrewne. Jednak mile widziani będą wszyscy chętni do służby, którzy swoją przyszłość wiążą z ratownictwem i niesieniem pomocy gdyńskiemu społeczeństwu.  

V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

23 wrzesnia 2018 roku w Gniewinie odbyły się V Wojewódzkie awody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego.
Meldunek o rozpocęciu zawodów przyjął prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Zygmunt Tomczonek. Następnie miało miejsce uroczyste podniesienie flagi oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
W zawodach wzięło udział 30 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa pomorskiego, w tym 17 w grupie A (mężczyzn) oraz 13 w grupie C (kobiet) wyłonionych w eliminacjach powiatowych. Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:
•    musztra pododdziałów pożarniczych,
•    sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkoadami,
•    ćwiczenie bojowe.
Poszczególne konkurencje oraz całe zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez pomorskiego komendanta wojewózkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Mirosław Cyrson.
Wyniki:
Musztra pododdziałów pożarniczych – Grupa A (Mężczyźni):
1.     OSP Czarne – powiat człuchowski
2.    OSP Czeczewo – powiat kartuski
3.    OSP Rościszewo – powiat gdański
Musztra pododdziałów pożarniczych – Grupa C (Kobiety):
1.    OSP Sulęczyno – powiat kartuski
2.    OSP Korzybie – powiat słupski
3.    OSP Tychnowy – powiat kwidzyński   
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami – Grupa A (Mężczyźni):
1.    OSP Swarzewo – powiat pucki – 58,2 s
2.    OSP Korzybie – powiat słupski – 58,9 s
3.    OSP Nadole – powiat wejherowski – 59,0 s
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami – Grupa C (Kobiety):
•    OSP Opalino – powiat wejherowski – 67,0 s
•    OSP Karlikowo – powiat pucki – 67,8 s
•    OSP Lubań – powiat kościerski – 67,9 s
Ćwiczenie bojowe – Grupa A (Mężczyźni):
•    OSP Korzybie – powiat słupski – 34,5 s
•    OSP Czeczewo – powiat kartuski – 35,4 s
•    OSP Nadole – powiat wejherowski – 35,4 s
Ćwiczenie bojowe – Grupa C (kobiety):
•    OSP Karlikowo – powiat pucki – 42,6 s
•    OSP Lublewo – powiat gdański – 49,0 s
•    OSP Korzybie – powiat słupski – 49,2 s
Klasyfikacja generalna – Grupa A (Meżczyźni):
•    OSP Korzybie – powiat słupski – 93,4 s
•    OSP Nadole – powiat wejherowski – 94,4 s
•    OSP Czeczewo – powiat kartuski – 94,9 s
Klasyfikacja generalna - Grupa C (Kobiety):
•    OSP Karlikowo – powiat pucki – 110,4 s
•    OSP Opalino – powiat wejherowski – 117,3 s
•    OSP Korzybie – powiat słupski – 120,4 s
Zwycięzcy mistrzostw otrzymali medale, puchary oraz cenne nagrody ufundowane przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, prezesa zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa pomorskiego oraz licznych sponsorów.
Oglądaj też: Telewizja TTM - Ochotnicy walczyli o miano najsprawniejszych w województwie
Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski”

 

kw psp zawody OSP 23 09 2018 14