Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

SEVESO III

SEVESO III

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145)  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

pdfINFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W ZAKŁADACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

pdfINFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM

pdfINFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

Opracowano: KM PSP w Gdyni

Instrukcja postępowania

pdfInstrukcja dla społeczeństwa

Link do strony KW PSP w Gdańsku:

http://www.straz.gda.pl/informacje/rejestry-i-ewidencje

Opracowano: KW PSP w Gdańsku