Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.pdf

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.docx