Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

O jednostce

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gdyni Śródmieściu została powołana z dniem 1 lipca 1992 roku.  JRG Nr 1 użytkuje wspólnie z Komendą Miejską PSP w Gdyni obiekt przy ul. Władysława IV 12/14. Historia jednostki jest nierozerwalnie związana z działającą od 1933 roku Zawodową Strażą Pożarną w Gdyni. Wszystkie znaczące wydarzenia dotyczące rozwoju pożarnictwa w Gdyni działy się za pośrednictwem lub z udziałem strażaków z tej jednostki. W różnych latach jednostka przyjmowała różne nazwy wynikające ze zmian organizacyjnych struktur zawodowych straży pożarnych w kraju.  Od chwili powołania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej GdyniaŚródmieście, zaszły w niej ogromne przeobrażenia, szczególnie pod względem wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy, zmian kadrowych i poprawy warunków socjalno-bytowych. Zwłaszcza w aspekcie poprawy warunków socjalno-bytowych w latach 90 olbrzymi wkład pracy wnieśli sami strażacy. W okresie tych przeobrażeń jednostka miała swoje największe święto – nadanie sztandaru. Uroczystość miała miejsce na Skwerze Kościuszki w dniu 5 września 1998 r. i była połączona z obchodami jubileuszu 65-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Jednostka swym rejonem działania obejmuje następujące dzielnice miasta Gdyni: Śródmieście, Grabówek, Działki Leśne, Witomino, Kamienna Góra, Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo, Mały Kack, Orłowo, częściowo Leszczynki. W rejonie działania jednostki znajduje się port oraz tereny postoczniowe, plaża miejska, centra handlowe i centrum sportowe miasta Gdyni. Aktualnie w JRG 1 służy 57 strażaków (55 w systemie zmianowym, 2 w systemie codziennym). Na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 znajduje się obecnie dzesięć samochodów ratowniczych, dwie łodzie,  kontener Ochrony Dróg Oddechowych oraz dużo innego sprzętu i urządzeń ratowniczych.

W JRG Nr 1 zlokalizowane są dwie specjalizacje: ratownictwo chemiczno-ekologiczne i ratownictwo wysokościowe. Strażacy z JRG systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Większość z nich legitymuje się ukończeniem kursu specjalistycznego ratownictwa chemicznego.

 

W składzie specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego znajdują się:

Lp Nazwisko Imię stopień w SGRW od kiedy
 1 Zwoliński Tomasz starszy ratownik (d-ca grupy) 2000
 2 Ziółkowski Maciej starszy ratowni (z-ca d-cy grupy) 2000
 3 Grześkiewicz Krzysztof starszy ratowni 2003
 4 Rozgoński Tomasz starszy ratownik 2002
 5 Strachowicz Dawid starszy ratownik 2006
 6 Olszewski Piotr starszy ratownik 2002
 7 Korthals Łukasz starszy ratownik 2000
8 Tomaczkowski Łukasz ratownik 2009
9 Littwin Marcin ratownik 2006
10 Bizewski Szymon młodszy ratownik 2015
11 Radomski Karol młodszy ratownik 2015
12 Lewandowski Wojciech młodszy ratownik 2011
13 Dembicki Piotr młodszy ratownik 2011
14 Piechowski Artur młodszy ratownik 2012
15 Szultka Mateusz młodszy ratownik 2013
16 Bielicki Robert młodszy ratownik 2012
17 Godlewski Michał młodszy ratownik 2013
18 Krajewski Mateusz młodszy ratownik 2000
19 Galarda Paweł młodszy ratownik 2015
20 Piasecki Juliusz kandydat na młodszego ratownika 2015
21 Mazur Andrzej starszy ratownik (JRG2) 2000
       
       
  Skoblik Piotr młodszy ratownik (KM PSP) 2010
  Święćkowski Marek młodszy ratownik (JRG4) 2003
  Gil Paweł młodszy ratownik (KM PSP) 2006