Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

O jednostce

W 1960 roku na bazie zlikwidowanej Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej CPN w Gdańsku zaczęła funkcjonować Zawodowa Straż Pożarna w Gdyni Chyloni. Był to tzw. II Oddział ZSP. „Istniejący barak” przy ul. Puckiej 3, który z trudem zapewniał minimum socjalne, a podstawowe warunki pracy utrzymywane były tylko i wyłącznie dzięki ustawicznym zabiegom i pracom remontowym ówczesnych strażaków.

Budynek strażnicy składał się z dwóch boksów garażowych i jednej wieloosobowej sali wypoczynkowo-świetlicowej. W latach 70. podjęto starania o pozyskanie terenu na lokalizację nowej strażnicy. W 1982 roku zapadła decyzja o budowie nowej strażnicy na działce położonej przy ul. Hutniczej 30.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę pierwsze prace budowlane rozpoczęto w roku 1987, lecz ze względu na brak środków finansowych roboty zostały przerwane. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Gdynia-Chylonia, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej została powołana z dniem 1 lipca 1992.

Brak postępów na terenie budowy nowej strażnicy, rodził nowe pomysły, idee i inicjatywy. Strażacy własnym wysiłkiem starali się o poprawę warunków w starym obiekcie. Dobudowano między innymi dwa boksy garażowe.W 1999 roku ruszyły wzmożone prace budowlane przy ul. Hutniczej, a po trzech latach strażnica była gotowa. W dniu 5 października 2002 roku Komendant Główny PSP – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Wojewoda Pomorski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdyni i Komendant Miejski PSP w Gdyni dokonali uroczystego otwarcia obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 Gdynia Chylonia przy ul. Hutniczej 30.

Nowo otwarty obiekt posiadał między innymi: dwukondygnacyjny budynek główny o pow. użytkowej 884 m2 z Punktem Alarmowym, salami: szkoleniowymi, odpraw i rekreacyjnymi, siłownią i sauną oraz halę garażową o pow. 560 m2. W 2002 roku rozpoczęto budowę budynku warsztatowego, placu manewrowo-ćwiczebnego i boiska sportowego. Inwestycja została ukończona w 2005 roku, a całkowite oddanie obiektu do użytku nastąpiło podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka 2005 r.

Rejon działania JRG 2 Gdynia Chylonia to północno-zachodnia część miasta, stanowiąca dzielnice: Pogórze, Chylonia, Pustki Cisowskie - Demptowo, Cisowa, Leszczyki, w których zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców. Graniczy on z powiatem wejherowskim od strony zachodniej i powiatem puckim od strony północnej.

Jest to teren mocno uprzemysłowiony z wieloma zakładami i halami przemysłowymi o różnym charakterze produkcji, a to wiąże się z wieloma rodzajami zagrożeń.

W rejonie działania jednostki znajduje się też znaczny obszar Lasów Państwowych, obejmujący leśnictwa – Dębogórze, Cisowa, Zwierzyniec i Rogulewo. Stan etatowy jednostki wynosi: 33 funkcjonariuszy zatrudnionych na trzech zmianach służbowych i dwóch funkcjonariuszy pracujących w systemie ośmiogodzinnym. Etat każdej zmiany służbowej, to 11 strażaków.