Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

O jednostce

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Gdynia Oksywie /JRG 3/ została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. Załogę JRG 3 w większości stanowili strażacy ze zlikwidowanego z końcem 1998 roku Ośrodka Szkolenia w Gdyni. Dla załogi tymczasowym miejscem pełnienia służby była JRG Gdynia Śródmieście.

Przez cały 1999 r. załoga JRG 3 przy wsparciu załóg JRG 1 i JRG 2, poza wykonywaniem normalnych zadań służbowych, udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zaangażowana była w prace wyburzeniowe i budowlane w remontowanym budynku przy ul. Dickmana 14.

Przy skromnych środkach finansowych przeznaczonych na remont obiektu, wkład pracy strażaków był nie do przecenienia. 

Po przeprowadzeniu w/w robót i wyposażeniu jednostki w niezbędny sprzęt kwaterunkowy i pożarniczy 30 grudnia 1999 roku, w obecności Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku st. bryg. Janusza Szałuchy oraz władz miasta z Prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem na czele, uroczyście uruchomiono działalność JRG Gdynia Oksywie.

W obsadzie jednostki było w tym czasie 22 ratowników. Od tej pory dojazd na miejsce akcji w tym rejonie miasta skrócił się nawet dwukrotnie. Dowódcą nowej jednostki w Gdyni Oksywiu został st. kpt. Grzegorz Kmiecik. Jednostka została wyposażona w dwa wozy gaśnicze i samochód operacyjny.

Cały obiekt to 254 m2 powierzchni użytkowej, na którą składa się: garaż z dwoma stanowiskami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 sypialnie, pokój d-cy JRG, świetlicokuchnia, szatnia, łazienka z WC, punkt alarmowy, kotłownia, magazyn – warsztat, ciągi komunikacyjne.

Dodatkowo jako stanowisko garażowe dla samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz magazyn sprzętu pożarniczego, służy nieogrzewany garaż blaszany. 

W chwili rozpoczynania działalności JRG 3 przyjęto założenie, że funkcjonowanie jednostki na bazie starego, zmodernizowanego w niezbędnym zakresie obiektu, jest etapem przejściowym. Etap przejściowy trwa już kilkanaście lat. Strażacy oczekują na budowę nowej strażnicy. Nadzieja taka się pojawia, gdyż budowa nowego obiektu przewidziana jest w koncepcji rozwoju jednostek PSP województwa pomorskiego, jako jedna z dwóch najważniejszych inwestycji.