Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

O jednostce

Jednostka JRG4 250 01Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Gdynia–Wielki Kack znajduje się na terenie, gdzie na początku lat 80. planowano budowę strażnicy dla Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów Farb i Lakierów „Polifarb”.

W końcu lat 80. idea rozbudowy zakładów Polifarb upadła, a z nią budowa strażnicy dla zakładowej straży. W 1994 roku teren o powierzchni 2,7 ha, wraz ze szkieletem budynku został pozyskany na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt od 1997 r. był budowany jako jedna z 14 Krajowych Baz Sprzętu Specjalistycznego i Ośrodka Szkolenia Pożarniczego na potrzeby województwa pomorskiego.

 

 

Po reformie administracyjnej w 1999 r. Ośrodek Szkolenia, z uwagi na istniejącą już bazę lokalową, został umiejscowiony w Słupsku.

Po koniecznych zmianach koncepcji i projektów budowlanych przy ul. Chwaszczyńskiej (aktualnie Krzemowej 4) kontynuowano budowę jednostki i zaplecza garażowego KBSS.

Po sześciu latach ukończono budowę i w dniu 2 października 2003 roku, po uroczystym otwarciu, oddano do użytku obiekt strażnicy.

Pierwsze wyposażenie jednostki w okresie organizacji i wciąż trwającej budowy w latach 2001-2003 stanowił kilkunastoletni ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, pozyskany po likwidacji Zakładowej Straży Pożarnej w Polifarbie.

Uzyskanie w 2001 r. etatów po zlikwidowanej Zakładowej Straży Pożarnej PKP pozwoliło, w chwili oddania obiektu do użytku, na utworzenie załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Gdynia–Wielki Kack w obsadzie 25 strażaków.

W tym okresie wyposażenie jednostki stanowił średni samochód gaśniczy na podwoziu MAN, 30-letnia autodrabina Magirus oraz ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Jelcz. Dowódcą nowej jednostki był kpt. Ryszard Miąskowski.

Jednostka swym rejonem działania obejmuje 55 km2, które zamieszkuje 46 tys. gdynian, w następujących dzielnicach miasta: Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka, Chwarzno i Wiczlino. W rejonie działania jednostki znajduje się też znaczny obszar Lasów Państwowych, obejmujący leśnictwa: Sopot, Gołębiewo, Rogulewo i Witomino. W bezpośrednim sąsiedztwie jednostki rozciąga się przemysłowy teren z licznymi halami po Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb”.

Położenie jednostki u zbiegu granic czterech powiatów powoduje, że strażacy z JRG 4 biorą też udział w usuwaniu różnego rodzaju zdarzeń wspólnie ze strażakami z powiatów: kartuskiego, wejherowskiego i miasta Gdańska.

Ilość zdarzeń w rejonie działania oscyluje w granicach 400 rocznie. Obecnie w JRG 4 służy 32 strażaków (30 w systemie zmianowym, 2 w systemie ośmiogodzinnym).

Na wyposażeniu jednostki znajduje się pięć samochodów ratowniczych, kontenery specjalistyczne: do cieczy agresywnych, środka pianotwórczego, z zaporami przeciwpowodziowymi i łodziami oraz pompą wysokiej wydajności, a ponadto wiele innego sprzętu i urządzeń ratowniczych.

Różnorodność sprzętu ratowniczego wymusza na strażakach JRG 4 specjalistycznego przygotowania i posiadania uprawnień do obsługi sprzętu, znajdującego się na wyposażeniu jednostki. Strażacy legitymują się ukończonymi kursami specjalistycznymi: ratownictwa chemicznego i ekologicznego, sterników motorowodnych i wielu innymi. Z uwagi na swoją lokalizację JRG Gdynia Wielki Kack zabezpiecza znaczny odcinek Obwodnicy Trójmiejskiej.

Zdarzenia komunikacyjne na tej arterii, pociągają za sobą dramatyczne skutki, a akcje ratowniczo-gaśnicze są nierzadko długotrwałe i skomplikowane, wymagające użycia ciężkiego, specjalistycznego sprzętu. W jednostce, od 2002 roku, stacjonuje karetka Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Lepsze poznanie załóg w znacznym stopniu przyczynia się do dobrego zrozumieniu we wspólnie prowadzonych działaniach ratowniczych. Zbliżony czas dojazdu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, zwłaszcza do wypadków komunikacyjnych, ma także istotne znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczych.