Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego z miejscowości Szklana gmina Sierakowice z wizytą w JRG 4 – Gdynia 26.04.2017r.

26 kwietnia 2017 roku odwiedziły nas dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, który mieści się w Szklanej gmina Sierakowice. Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Uśmiech Dziecka” w Szklanej.

Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Dzieci mogły poznać różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów, usiąść za kierownicą wozu strażackiego, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki.
W formie pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.
Opracowanie: kpt. Daniel Kowalski