Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Kierownictwo

 Stanowisko Stopień, Imię i nazwisko  Dane kontaktowe Zdjęcie
Komendant Miejski PSP st. kpt. Marcin Nowak tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
na strone Marcin Nowak 2 
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Mirosław Mendyka tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
mendyka3 
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP st. kpt. Paweł Gil  tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
st kpt Pawel Gil