Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych).
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego oraz prowadzonych działań ratowniczych.
Proszę o zapoznanie się KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Stosowne KLAUZULE znajdują się również na stronach podmiotowych BIP oraz stronach internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych PSP.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (81 – 353 Gdynia, ul. Władysława IV 12/14, tel. 58 660 23 00, fax. 58 660 23 04, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

     1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych,
     2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KM PSP w Gdyni,
     3. dot. korespondencji, kontrahentów,
     4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych,
     5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego,
     6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
     7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego,
     8. dot. naborów do służby i pracy,
     9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej,
     10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
     11. dot. odbiorów robót i usług,
     12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych,
     13. dot. zawodów sportowych,
     14. dot. gospodarki transportowej,
     15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych,
     16. dot. współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP: