Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Kontakt

Adres:
ul. Władysława IV 12/14
81-353 Gdynia
Telefon:
(58) 660 23 00
Faks:
(58) 660 23 04

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (81 – 353 Gdynia, ul. Władysława IV 12/14, tel. 58 660 23 00, fax. 58 660 23 04, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych: Sylwia Rudyk

ul. Sosnowa 2, 80 – 251 Gdańsk

tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GDYNI

Komenda Miejska PSP w Gdyni przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.kmpsp.gdynia.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron komendy. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Komendy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane żadnym osobom/podmiotom poza osobami/podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią komendy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach komendy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie kmpsp.gdynia.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu straz.gda.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis KM PSP w Gdyni zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW KM PSP w Gdyni.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

KM PSP Gdynia - Polityka prywatności

Mapka dojazdowa

 

Stanowisko/Wydział Stopień/Imię i Nazwisko  Dane kontaktowe  e-mail 
Komendant Miejski PSP st. kpt. Marcin Nowak tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Mirosław Mendyka tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP  st. kpt. Paweł Gil tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl
Sekretariat

Beata Toczek

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04
 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl
Wydział Operacyjny

mł. bryg. Łukasz Płusa

mł. kpt. Paweł Przybyłowicz

mł. kpt. Jakub Friedenberger

tel. (58) 660 22 20
tel. (58) 660 22 18
 pr.gdynia@straz.gda.pl
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

bryg. Bartosz Janusz

mł. kpt. Piotr Kołodziejczyk

mł. asp. Michał Godlewski

st. ogn. Justyna Brzostowska

st. sekc. Dawid Kleinschmidt

tel. (58) 660 23 05
tel. (58) 660 23 06
tel. (58) 660 23 19
tel. (58) 660 23 07
 pz.gdynia@straz.gda.pl
Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

mł. bryg. Sławomir Deja

asp. Rafał Golla

Janusz Olszewski

Wojciech Moraczyński

tel.(58) 660 23 13
tel.(58) 660 23 14
tel.(58) 660 23 15
tel.(58) 660 23 12
tel.(58) 660 22 11
 pt.gdynia@straz.gda.pl
Sekcja ds. finansowych

Katarzyna Zakowicz

Anna Wiśniewska

Dorota Wilczewska

tel. (58) 660 23 09
tel. (58) 660 23 18
tel. (58) 660 23 10
finanse@kmpsp.gdynia.pl
Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

st. kpt. Małgorzata Sieczkowska

st. str. Anna Fojuth

tel. (58) 660 23 20
tel. (58) 660 23 08
 pok.gdynia@straz.gda.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

i ochrony informacji niejawnych

Leszek Micewicz tel. (58) 660 23 17  
Rzecznik prasowy KM PSP w Gdyni  mł. bryg. Łukasz Płusa tel. 885 420 066 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl