Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

REGULAMIN

REGULAMIN
korzystania z Sal edukacyjnych „Ognik”
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
________________________________________
1.    Zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez sekretariat KM PSP w Gdyni.
2.    Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie dzwoniąc pod numer 58 660 23 00. Po dokonanym telefonicznym zgłoszeniu należy wypełnić i przesłać „Kartę Zgłoszenia” (załącznik) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na numer 58 660 23 04.
3.    Zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” odbywają się w dniach: poniedziałek lub środa, w godz. 09:00–13:00.
4.    Zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
5.    Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 29 osób.
6.    W ciągu dnia, zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” prowadzone są dla 1 grupy.
7.    Zajęcia edukacyjne trwają około 2 godzin lekcyjnych.
8.    Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisując oświadczenie o treści: „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sal edukacyjnych „Ognik”  i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
9. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
10. Przed wejściem do Sal edukacyjnych „Ognik” należy zostawić okrycie wierzchnie w miejscu do tego wyznaczonym i zmienić obuwie na przyniesione ze sobą lekkie obuwie przedszkolne/szkolne.
11. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia instruktorowi.
12. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z instruktorem prowadzącym zajęcia.
13. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sal edukacyjnych „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia instruktora.
14. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
15. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Salach edukacyjnych „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
16. Za celowe zniszczenie przedmiotów lub urządzeń stanowiących wyposażenie Sal edukacyjnych „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
17. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Załącznik - KARTA ZGŁOSZENIA

Załącznik - Broszura informacyjna