Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

REGULAMIN

Regulamin korzystania z sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

 1. Zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez sekretariat KM PSP w Gdyni.
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie dzwoniąc pod numer 58 660 23 00. Po dokonanym telefonicznym zgłoszeniu należy wypełnić i przesłać „Kartę Zgłoszenia” (załącznik) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na numer 58 660 23 04.
 3. Zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” odbywają się w dniach: poniedziałek lub środa, w godz. 09:00–13:00.
 4. Zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 5. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 29 osób.
 6. W ciągu dnia, zajęcia w Salach edukacyjnych „Ognik” prowadzone są dla 1 grupy.
 7. Zajęcia edukacyjne trwają około 2 godzin lekcyjnych.
 8. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisując oświadczenie o treści: „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sal edukacyjnych „Ognik”  i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 9. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Przed wejściem do Sal edukacyjnych „Ognik” należy zostawić okrycie wierzchnie w miejscu do tego wyznaczonym i zmienić obuwie na przyniesione ze sobą lekkie obuwie przedszkolne/szkolne.
 11. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia instruktorowi.
 12. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 13. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sal edukacyjnych „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia instruktora.
 14. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 15. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Salach edukacyjnych „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 16. Za celowe zniszczenie przedmiotów lub urządzeń stanowiących wyposażenie Sal edukacyjnych „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 17. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 - Broszura informacyjna

Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia