Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Termomodernizacja budynku należącego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach II konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn.: "Termomodernizacja budynku należącego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  •  docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
  •  montaż instalacji solarnej,
  •  wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Wartość przedsięwzięcia:  1 320 317,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW:            948 477,00 PLN

Termin realizacji - 2015r.